Ostrowska, M. (2015) „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 8(1 (14), s. 167–172. doi: 10.12775/TSB.2015.012.