Domańska, K. (2015) „Nowe oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 8(1 (14), s. 155–160. doi: 10.12775/TSB.2015.010.