Chwastyk-Kowalczyk, J. (2015) „Krzysztof Woźniakowski, Marginalia i obrzeża. Szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach poetyckich lat 1939–1945, Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium 2013, 224 s., ISBN 978–83–62625–51–2”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 8(1 (14), s. 146–152. doi: 10.12775/TSB.2015.009.