Bierkowski, T. (2015) „Jak korzystać z wyników badań w tworzeniu komunikatów typograficznych?”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 8(1 (14), s. 73–86. doi: 10.12775/TSB.2015.003.