Pękalska, M. (2015) „Wrocławski ruch wydawniczy lat 1945–1953”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 8(1 (14), s. 49–72. doi: 10.12775/TSB.2015.002.