Kamisińska, D. (2015) „Dessiné et gravé… Francuskie drzeworyty w polskich tygodnikach ilustrowanych XIX w. na przykładzie tygodnika «Wędrowiec» (część II)”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 8(1 (14), s. 9–48. doi: 10.12775/TSB.2015.001.