Kopyciński, M. (2012) „Biblioteka – wyzwania w epoce nowych mediów”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 5(1 (8), s. 67–78. doi: 10.12775/TSB.2012.004.