Tondel, J. (2012) „Księgozbiór uczniowski przyszłego toruńskiego bibliofila Eugeniusza Przybyła (1884–1965)”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 5(1 (8), s. 9–35. doi: 10.12775/TSB.2012.001.