Ciszewska, W. A. (2012) „Efemeryda wydawnicza toruńskich drukarzy − Ćwierćpetit z roku 1953”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 5(2 (9), s. 65–79. doi: 10.12775/TSB.2012.019.