Wagner, A. (2015) „I Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza «Tegumentologia polska dzisiaj» (Toruń, 26–27 czerwca 2014 r.)”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 7(2 (13), s. 239–244. doi: 10.12775/TSB.2014.031.