Budrowska, W. (2015) „Szkolenia «Środy z TIK-iem»”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 7(2 (13), s. 235–239. doi: 10.12775/TSB.2014.030.