Sobczyk, S. (2015) „Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek, pod red. Mai Wojciechowskiej, Gdańsk 2013”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 7(2 (13), s. 209–214. doi: 10.12775/TSB.2014.026.