Iwańska-Cieślik, B. (2015) „Różnorodna oferta «Księgarni Powszechnej» we Włocławku w świetle jej druku reklamowego z 1913 r”., Toruńskie Studia Bibliologiczne, 7(2 (13), s. 37–64. doi: 10.12775/TSB.2014.017.