Gomoliszek, J. (2008) „Tomasz Mielczarek: Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989−2006, Warszawa 2007”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 1(1), s. 179–180. doi: 10.12775/TSB.2008.014.