Malesa, R. (2014) „Ogólnopolska Konferencja Naukowa «Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku» (Lublin, 24–25 października 2013 r.)”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 7(1 (12), s. 173–179. doi: 10.12775/TSB.2014.014.