Stachura, K. (2014) „Nowe media i technologie tożsamości. Lifestreaming jako praktyka społeczno-kulturowa”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 7(1 (12), s. 137–152. doi: 10.12775/TSB.2014.009.