Wodniak, K. (2008) „Badanie tempa i techniki czytania studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 1(1), s. 113–126. doi: 10.12775/TSB.2008.008.