Piotrowski, D. M. (2020) „Web integrator: nowa rola bibliotekarza akademickiego?”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 13(1 (24), s. 247–266. doi: 10.12775/TSB.2020.011.