Piechota, G. (2019) „Drukarze rad miejskich i gimnazjalni jako edytorzy książek szkolnych w okresie staropolskim”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 13(1 (24), s. 199–218. doi: 10.12775/TSB.2020.009.