Kosik, E. (2019) „Konferencja naukowa «Biblioteka dla dydaktyki III» Chorzów, 26 września 2019”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 12(2 (23), s. 197–201. doi: 10.12775/TSB.2019.022.