Janusz-Lorkowska, M. (2019) „iGen jako użytkownik informacji w kontekście kategorii generacji – próba ujęcia na podstawie książki Jean M. Twenge iGen. Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa, 2019, ss. 376”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 12(2 (23), s. 139–158. doi: 10.12775/TSB.2019.018.