Chmielewski, P. D. (2019) „Architektura informacji i Światowy Dzień Architektury Informacji”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 12(1 (22), s. 191–197. doi: 10.12775/TSB.2019.010.