Skumanov, S. S. (2018) „Przegląd zabytków na podłożu papierowym na terenie Górnego Mustangu w Nepalu”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 11(2 (21), s. 75–94. doi: 10.12775/TSB.2018.014.