Siess-Krzyszkowski, S. (2018) „Kalwiński Katechizm krakowski z kancjonałem – rekonstrukcja edycji”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 11(2 (21), s. 137–154. doi: 10.12775/TSB.2018.017.