Piotrowski, D. M. (2018) „IV Konferencja DARIAH-PL. Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa (Toruń, 16-17 listopada 2017 r.)”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 11(1 (20), s. 165–177. doi: 10.12775/TSB.2018.008.