Cyrklaff-Gorczyca, M. (2018) „Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa na temat «Książka w mediach - media w książce. Korespondencje i transpozycje» (Lublin, 12-13 października 2017 r.)”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 10(2 (19), s. 281–293. doi: 10.12775/TSB.2017.028.