Dymmel, A. (2018) „Współczesna książka dziecięco-młodzieżowa i media. Bestsellery fantasy i ich recepcja w polskiej mediosferze”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 10(2 (19), s. 269–278. doi: 10.12775/TSB.2017.027.