Kosik, E. (2018) „Bibliofil w Internecie, czyli grupy poświęcone tematyce książek w serwisie Facebook”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 10(2 (19), s. 241–259. doi: 10.12775/TSB.2017.025.