Radomski, A. (2018) „Wizualizacja – przyszłością komunikacji naukowej? Kilka uwag w związku z książką Veslavy Osińskiej: Wizualizacja informacji. Studium informatologiczne”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 10(2 (19), s. 263–267. doi: 10.12775/TSB.2017.026.