Łubocki, J. M. (2017) „Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa «Człowiek – Biblioteki. Książki. Media»”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 9(2 (17), s. 275–280. doi: 10.12775/TSB.2016.031.