Imańska, I. (2017) „Cenzura w XVIII-wiecznej Francji, Indiach Brytyjskich i NRD w świetle nowej książki Roberta Darntona”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 9(2 (17), s. 241–250. doi: 10.12775/TSB.2016.028.