Osłowska, I. (2017) „Design i wielofunkcyjność nowoczesnych przestrzeni bibliotecznych”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 9(2 (17), s. 127–150. doi: 10.12775/TSB.2016.023.