Wójcik, M. (2017) „Kompetencje współczesnego wydawcy – założenia teoretyczne kontra opinie praktyków”, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 9(2 (17), s. 79–100. doi: 10.12775/TSB.2016.021.