Imańska, Iwona. 2016. „Warszawscy księgarze I nakładcy Na toruńskim Rynku książki W Drugiej połowie XVIII Wieku”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 8 (2 (15):9-31. https://doi.org/10.12775/TSB.2015.016.