Ostrowska, Magdalena. 2015. „Niewygodne Dla władzy. Ograniczanie wolności słowa Na Ziemiach Polskich Od Wieku XIX Do czasów współczesnych”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 8 (1 (14):167-72. https://doi.org/10.12775/TSB.2015.012.