Domańska, Katarzyna. 2015. „Nowe Oblicza Przestrzeni Informacyjnej W Dobie Web 2.0”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 8 (1 (14):155-60. https://doi.org/10.12775/TSB.2015.010.