Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta. 2015. „Krzysztof Woźniakowski, Marginalia I obrzeża. Szkice O Zapomnianych Konspiracyjnych Tomikach Poetyckich Lat 1939–1945, Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium 2013, 224 s., ISBN 978–83–62625–51–2”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 8 (1 (14):146-52. https://doi.org/10.12775/TSB.2015.009.