Bierkowski, Tomasz. 2015. „Jak Korzystać Z wyników Badań W Tworzeniu komunikatów Typograficznych?”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 8 (1 (14):73-86. https://doi.org/10.12775/TSB.2015.003.