Pękalska, Marta. 2015. „Wrocławski Ruch Wydawniczy Lat 1945–1953”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 8 (1 (14):49-72. https://doi.org/10.12775/TSB.2015.002.