Kopyciński, Maciej. 2012. „Biblioteka – Wyzwania W Epoce Nowych mediów”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 5 (1 (8):67-78. https://doi.org/10.12775/TSB.2012.004.