Tondel, Janusz. 2012. „Księgozbiór Uczniowski przyszłego toruńskiego Bibliofila Eugeniusza Przybyła (1884–1965)”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 5 (1 (8):9-35. https://doi.org/10.12775/TSB.2012.001.