Budrowska, Wiesława. 2015. „Szkolenia «Środy Z TIK-iem»”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 7 (2 (13):235-39. https://doi.org/10.12775/TSB.2014.030.