Iwańska-Cieślik, Bernardeta. 2015. „Różnorodna Oferta «Księgarni Powszechnej» We Włocławku W świetle Jej Druku Reklamowego Z 1913 R”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 7 (2 (13):37-64. https://doi.org/10.12775/TSB.2014.017.