Malesa, Renata. 2014. „Ogólnopolska Konferencja Naukowa «Homo Legens Czy Homo Consumens? Czytelnik I książka W XXI wieku» (Lublin, 24–25 Października 2013 r.)”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 7 (1 (12):173-79. https://doi.org/10.12775/TSB.2014.014.