Wodniak, Katarzyna. 2008. „Badanie Tempa I Techniki Czytania studentów Informacji Naukowej I Bibliotekoznawstwa”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 1 (1):113-26. https://doi.org/10.12775/TSB.2008.008.