Kamińska, Anna Małgorzata, i Agnieszka Gołda. 2020. „Świadectwa pamięci O Ludziach Kultury W Kronice «Nowej Książki» (1934-1939)”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 13 (1 (24):175-98. https://doi.org/10.12775/TSB.2020.008.