Gruchała, Irena Krystyna, i Małgorzata Stanula. 2020. „Publikacje O Tematyce Filozoficznej Wydane Na Ziemiach Polskich W Drugiej połowie XIX W. – Studium Bibliometryczne”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 13 (2 (25):93-144. https://doi.org/10.12775/TSB.2020.017.