Kosik, Edyta. 2019. „Konferencja Naukowa «Biblioteka Dla Dydaktyki III» Chorzów, 26 września 2019”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 12 (2 (23):197-201. https://doi.org/10.12775/TSB.2019.022.