Siess-Krzyszkowski, Stanisław. 2018. „Kalwiński Katechizm Krakowski Z kancjonałem – Rekonstrukcja Edycji”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 11 (2 (21):137-54. https://doi.org/10.12775/TSB.2018.017.