Wodniak, Katarzyna. 2010. „Funkcje przekazów Literackich I Krytycznych W Czasopismach Kobiecych (na przykładzie miesięcznika «Bluszcz», 2008− )”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 3 (2 (5):53-70. https://doi.org/10.12775/TSB.2010.019.